Kategórie Inštalatérstvo a kanalizácia

Inštalatérstvo a kanalizácia

Lapač tukov na odpadovú vodu z jedálne: typy zariadení, tipy na výber, inštaláciu

Nie veľa ľudí vie, prečo je pre kanalizáciu z jedálne potrebné lapače tukov. V podmienkach, kde sa používa veľký počet kuchynských spotrebičov, dochádza ku kontaminácii odpadových vôd odpadom z tukov. Táto technika zahŕňa fritézy, grily, zariadenia na umývanie riadu. Prostredníctvom lapača tukov je možné zabrániť znečisteniu kanalizácie.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Nastavenie čerpacej stanice

Pod čerpacou stanicou (samozrejme v domácnostiach) sa všeobecne rozumie súbor zariadení navzájom prepojených, určených na riešenie spoločnej úlohy - nepretržitej dodávky vody do domu. Takáto stanica môže byť získaná naraz v zmontovanom kompaktnom tvare alebo namontovaná z oddelených jednotiek - to nemení podstatu jej štruktúry, nastavenia a prevádzky žiadnym významným spôsobom.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Expanzná nádrž na studenú vodu

Autonómne zásobovanie vodou vidieckeho domu je veľmi pohodlné! Tam je úplná nezávislosť od "vtipy" verejných služieb, objem a kvalita dodávanej vody závisí úplne od vlastníkov. Presnejšie povedané, záleží na tom, ako bol vytvorený celý systém, od odberu vody zo zdroja a cez celý potrebný prípravný cyklus až po konečnú dodávku do odberných miest pod potrebným tlakom.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Ako čistiť kanalizačné potrubia v súkromnom dome

Autonómna kanalizácia v súkromnom dome, ak je organizovaná podľa všetkých pravidiel - je mimoriadne pohodlná. Na druhej strane si to vyžaduje neustálu pozornosť zo strany vlastníkov. Neexistuje nikto, kto by mohol viniť neefektívne fungovanie tohto systému - každý je "v rukách" majiteľov domov. Vykonávanie preventívnych opatrení alebo aj opravárenské práce sú tiež ich zodpovednosťou.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Výpočet nákladov na výstavbu septiku betónových krúžkov "na kľúč"

Septik betónových krúžkov je spoľahlivý, trvanlivý a relatívne lacný systém autonómnej kanalizácie vidieckeho domu. Aj napriek zdanlivo jednoduchej konštrukcii, takáto schéma, najmä v odporúčanej trojkomorovej verzii, poskytuje vysoký stupeň čistenia akejkoľvek domácej odpadovej vody, po ktorej môže byť voda odvádzaná do zeme bez akéhokoľvek poškodenia životného prostredia.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Kontrola vodomerov doma bez demontáže

Pravdepodobne už drvivá väčšina občanov prešla na platbu za vodovodné služby metrom. Je to naozaj pohodlné - platíte len peniaze za skutočne spotrebovaný objem av prípade potreby sami hľadáte možné spôsoby, ako ušetriť peniaze. Ale vodomery, podobne ako akékoľvek iné zariadenia, majú tendenciu starnúť, opotrebovávať sa, dávať nepresné údaje.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Degradácia železa zo studne

Autonómny systém zásobovania vodou zo studne alebo studne je mimoriadne pohodlný. Majitelia domov sú úplne nezávislí od dodávateľov tohto životne dôležitého zdroja, nemusia platiť za spotrebovanú vodu. Je pravda, že ukladá ďalšie zodpovednosti. Najmä čistenie vody a jej uvedenie do stavu, ktorý je použiteľný, tiež úplne padá na vlastníkov zdroja.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

DIY vodný filter

Podľa vedcov, ktorí sa zaoberajú štúdiom ekologického stavu Zeme, sa znečistenie pôdy a atmosféry dnes, bohužiaľ, stalo normou. Je ťažké nájsť územie na planéte, pre ktoré by bolo všetko v poriadku. Aj keď sú vzdialené od priemyselných centier, znečistenie sa prepravuje na dlhé vzdialenosti a nemôžete ručiť za nič.
Čítajte Viac
Inštalatérstvo a kanalizácia

Plynové sporák Hodnotenie

Samostatný teplovodný systém - veľmi pohodlný. V mnohých súkromných domoch a mestských bytoch sa na to používajú gejzíry. Dlho sa pevne etablovali v živote človeka, perfektne zapadli do vnútra kuchyne, bez toho, aby to vôbec kazilo. Gejzír dáva majiteľovi bytu pocit nezávislosti od centrálneho zásobovania teplom, to znamená, že ročná preventívna údržba neovplyvní prítomnosť teplej vody v domácnosti.
Čítajte Viac