Vykurovacie systémy

Kalkulačka výpočtu stabilizátora výkonu pre plynový kotol

Mnohé moderné modely plynových kotlov sú vybavené pomerne komplexným elektronickým riadiacim systémom. Zabezpečuje udržiavanie daného prevádzkového režimu systému, reguluje cirkulačné čerpadlá, ventilátory prívodu spaľovacieho vzduchu, ovláda prevádzku rôznych elektromagnetických ventilov alebo kohútikov, niekedy udržiava potrebné nastavenia v pamäti a dokonca dokáže analyzovať externé údaje na vytvorenie optimálneho algoritmu vykurovacieho systému. celé.

Kalkulačka výpočtu stabilizátora výkonu pre plynový kotol

Samozrejme, je to všetko pohodlné, ale ak napájacia sieť nemá dostatočnú stabilitu napätia, riadiaci systém môže začať zlyhávať, alebo dokonca úplne zamrznúť. Aby sa predišlo takýmto situáciám, dôrazne sa odporúča vybaviť takéto kotlové zariadenie špeciálnym stabilizátorom. A výber správneho modelu pre špecifické podmienky pomôže kalkulačke vypočítať výkon regulátora napätia pre plynový kotol.

Ak v priebehu výpočtov vzniknú akékoľvek otázky, potom sa pod kalkulačkou uvedú potrebné vysvetlenia pre prácu s ním.

Kalkulačka výpočtu stabilizátora výkonu pre plynový kotol

Prejdite do výpočtov

Niekoľko potrebných vysvetlení pre výpočty

Kritériá výberu regulátora napätia - veľa. Jedným z nich je jeho moc. Presne povedané, rozhovor je, samozrejme, o charakteristike prúdového napätia, to znamená nie o čistom výkone (wattoch), ale o tých výstupných prúdových parametroch (voltampéroch), ktoré je zariadenie schopné udržiavať v normálnom prevádzkovom režime. Po prvé, počiatočné parametre pre výpočet budú určite hodnoty spotreby energie zariadení pripojených k stabilizátoru.

  • Jednoduchý súčet poskytne extrémne nepresný výsledok. Faktom je, že väčšina zariadení spotrebuje nielen užitočný, ale aj jalový výkon. Vypočíta sa pomocou osobitného vzorca a malo by sa vziať do úvahy. V našej kalkulačke sa to berie do úvahy.
  • Ďalej pri transformácii napätia na požadovanú nominálnu hodnotu sa nevyhnutne vyskytujú energetické straty, ktoré sú väčšie, tým významnejšia je odchýlka od nastavenej hodnoty 220 V. Preto pred pokračovaním výpočtov sa odporúča vykonať určitý druh „štúdie“ - zorganizovať meranie napätia v sieti, napríklad v dopoludňajších hodinách. v popoludňajších hodinách a vo večerných špičkových hodinách spotreby niekoľko dní. Mali by ste mať jasný obraz - a hodnota, ktorá sa líši najviac od nominálnej hodnoty, bude počiatočným parametrom pre výpočty.
  • Kalkulačka si vyžiada spotrebu energie kotla. dôležité: Nezamieňajte sa s tepelným výkonom kotlového zariadenia! Príkon kotla je uvedený v jeho cestovnom pase a vzťahuje sa výlučne na jeho elektrické parametre.
  • Ak sa plánuje pripojiť externé (nie je súčasťou dispozície kotla) obehové čerpadlá na stabilizátor, zohľadní sa aj ich spotreba energie. V kalkulačke stačí uviesť počet čerpadiel.
  • Nakoniec sú k stabilizátoru pripojené aj iné externé zariadenia potrebné pre prevádzku kotolne (napríklad môže ísť o nútené vetranie). V tomto prípade musíte v špeciálnom poli kalkulačky zadať celkovú spotrebu energie všetkých prídavných zariadení.

Výsledok sa získa vo voltampéroch. Stane sa jedným z kľúčových kritérií pri ďalšom výbere požadovaného modelu stabilizátora.

Ako si vybrať najlepší model?

V predaji je široká škála zariadení tejto triedy, ktoré sa líšia v princípe prevádzkovej a výkonovej charakteristiky. Nerobte chybu, keď výber regulátora napätia pre kotol pomôžu špeciálnej publikácii nášho portálu.

Загрузка...