Elektrické zariadenia

Kalkulačka pre výpočet napäťovo-prúdovej charakteristiky regulátora napätia

Poklesy napätia v sieti môžu ľahko „otráviť“ normálny život mimo mesta - v niektorých dedinách sa vyskytujú s desivou konzistenciou a niekedy sa považujú za „normu“. Čo je to hriech, ktorý treba skryť - v mestských rozvodných sieťach sú veľmi hmatateľné skoky spôsobené človekom spôsobenými príčinami alebo dokonca neistým zásahom domácich majstrov, ktorí žijú v rovnakej výškovej budove. To všetko vedie k nestabilnej práci domácich spotrebičov, blikaniu osvetlenia, poruche počítačov, nesprávnej prevádzke elektrického náradia atď. A odtiaľ - veľmi blízko k výstupu z poruchy zariadenia.

Kalkulačka pre výpočet napäťovo-prúdovej charakteristiky regulátora napätia

Inštalácia stabilizátora pomôže chrániť pred negatívnymi vplyvmi poklesu napätia. Výber takéhoto nástroja je skôr vážna záležitosť, ktorá si vyžaduje zváženie mnohých kritérií. Jedným z kľúčov je „mocenský“ potenciál stabilizátora, to znamená celkový výkon záťaže, ktorý môže „ťahať“. Kalkulátor napäťovo-prúdovej charakteristiky stabilizátora napätia pomôže určiť tento parameter.

Nižšie sú uvedené potrebné vysvetlenia.

Kalkulačka pre výpočet napäťovo-prúdovej charakteristiky regulátora napätia

Prejdite do výpočtov

Vysvetlenie výpočtov

V kalkulačke sú všetky elektrické spotrebiče rozdelené do troch skupín - "Osvetlenie", "Domáce spotrebiče" a "Elektrické náradie".

  • Malo by byť správne pochopené, že obvyklý súčet výkonu spotrebovaného prístrojmi poskytne extrémne nepresný výsledok. Existujú na to dva dôvody. Po prvé, mnoho zariadení, najmä tých, ktoré sú vybavené elektromotormi alebo elektromagnetickými prvkami, tiež spotrebováva jalový výkon a môže byť dosť významné. Po druhé, je potrebné vziať do úvahy hodnoty štartovacieho prúdu - a niekedy sú niekoľkonásobne vyššie ako nominálne hodnoty.

Nebudeme sa osobitne zaoberať teóriou, len povedané, že pri oboch nástrojoch uvedených v kalkulačke sa zohľadňujú obe tieto kritériá.

  • V príslušných poliach musíte zadať zoznam elektrických zariadení, ktoré môžu byť súčasne pripojené k regulátoru napätia. Miernosť je tu určite dôležitá - ak uvediete všetko, čo je v dome, môžete získať desivú charakteristiku jeho veľkosti. Treba poznamenať, že je veľmi pravdepodobné, že bude fungovať súčasne, bez ktorého sa to naozaj nedá urobiť.

To platí najmä pre elektrické náradie. Všetky z nich sú veľmi energeticky náročné, ale je nepravdepodobné, že by hostiteľ použil viac ako jedno, maximálne dve zariadenia naraz.

  • Kalkulačka tiež zohľadňuje transformačný pomer. Nechoďte nikam - vyrovnanie napätia na nominálnu hodnotu je nevyhnutne sprevádzané stratou výkonu. Zodpovedajúce zmeny a doplnenia budú vykonané na základe špecifikovaného napätia v sieti, kým sa nestabilizuje. A aby sme zistili tento parameter, je najlepšie vykonávať merania sieťového napätia v rôznych časoch počas niekoľkých dní (osobitný dôraz sa kladie na ranné a večerné špičkové hodiny spotreby), aby sa získal jasný obraz o „správaní“ napájania.

Výsledná hodnota je vyjadrená vo voltampéroch. So zameraním na to bude možné zvoliť optimálny model.

Užitočné informácie o regulátoroch napätia

Niektorí majitelia vidieckych domov "utierajú" nákup stabilizátora, hovoria, a tak to príde. Jedného dňa - to nemusí "vystúpiť", pretože nikto nie je poistený proti krízovým situáciám na elektrických vedeniach a následky toho môžu byť veľmi smutné. Aký je osobitný význam a potreba regulátor napätia pre domácnosť, ako si vybrať správne, čo venovať osobitnú pozornosť - v špeciálnej publikácii nášho portálu.

Загрузка...