Všeobecné otázky výstavby

Kalkulačky na výpočet dĺžky a strmosti schodov do podkrovia

Ak podkrovný priestor podľa predstáv majiteľov domu slúži ako plnohodnotné obytné podkrovie, potom je spravidla vybudované plnohodnotné schodisko, ktoré musí spĺňať všetky bezpečnostné a komfortné požiadavky na pohyb po ňom. Ale pomerne často je podkrovný priestor vedľajší, to znamená, že tam nie je tak často zvýšený, len podľa potreby. Ale v rovnakej dobe, samozrejme, bude to oveľa výhodnejšie, ak možnosť vstupu do podkrovia nezávisí na ročnom období alebo na počasí, to znamená, že schodisko k nemu bude stále umiestnené vo vnútri domu, a nie vonku.

Kalkulačky na výpočet dĺžky a strmosti schodov do podkrovia

Usporiadania na usporiadanie takéhoto medziposchodového prechodu sú pomerne málo. Preto sa vykonáva inštalácia skladacích systémov, od najjednoduchších až po veľmi zložité, ktoré sú v pohotovosti len podľa potreby. Ďalším prístupom je inštalácia stacionárnych štruktúr, ktoré sa snažia vybudovať tak, aby zaberali minimálne využiteľnú podlahovú plochu obydlia. Bez ohľadu na to, či sa vyrobí hotová súprava, alebo sa výroba a inštalácia podkrovného schodiska vykoná samostatne, nie je potrebné robiť žiadne informácie o základných parametroch. Navrhované kalkulačky na výpočet dĺžky a strmosti schodov do podkrovia môžu v tejto veci pomôcť.

Nižšie sú uvedené niektoré potrebné vysvetlenia.

Kalkulačky na výpočet dĺžky a strmosti schodov do podkrovia

Kalkulačka pomeru strmosti rebríka a jeho horizontálnej projekcie

Prejdite do výpočtov

Kalkulačka na určenie celkovej dĺžky letu schodov do podkrovia

Prejdite do výpočtov

Stručné vysvetlenie výpočtov

Jedným z hlavných problémov pri plánovaní akéhokoľvek schodiska je definícia použiteľnej podlahovej plochy, ktorá môže byť pridelená na jej inštaláciu, stacionárnu alebo dokonca dočasnú. Je zrejmé, že čím je schodisko šetrnejšie a užívateľsky príjemnejšie, tým dlhšie je jeho horizontálne vyčnievanie na podlažnú rovinu miestnosti, to znamená, že čím väčšia je "strata" použiteľnej plochy potrebnej na to, aby bola poskytnutá.

To všetko je celkom jasne preukázané v diagrame:

Schéma hlavných parametrov schodov do podkrovia

Podľa existujúcich noriem, aj pre podkrovné schody, svah strmší ako 45 stupňov sa neodporúča. V praxi je však na dosiahnutie tohto cieľa veľmi ťažké. A preto, ak schodisko nemá v úmysle natrvalo presťahovať obyvateľov domu, potom tieto pravidlá ustupujú v smere zvyšovania strmosti. Stále je však potrebné usilovať sa o to, aby bol prechod v existujúcich podmienkach čo najpohodlnejší a najbezpečnejší.

Odporúčané parametre schodov, pokiaľ ide o maximálny komfort a bezpečnosť

Preto je potrebné vopred, dokonca aj vo fáze plánovania inštalácie schodov do podkrovia, odhadnúť jeho hlavné parametre.

Pre obidve kalkulačky bude "konštanta" výška rebríka (N). Dôležité - pozostáva z dvoch veličín: výšky stropu a hrúbky podkrovia

  • Prvá kalkulačka vám umožní pristupovať k problému z dvoch strán.

- Napríklad v mieste, kde sú schody inštalované, je možné preň zvoliť konkrétnu oblasť (čo znamená horizontálny priemet letu schodov D). Je možné určiť, aký uhol strmosti bude súčasne, a až potom posúdiť stupeň bezpečnosti používania takejto štruktúry všetkými členmi rodiny. Možno budete musieť premyslieť niektoré doplnky pre pohodlie a bezpečnosť. Alebo, napríklad, obmedziť prístup detí na schody, aby sa predišlo zraneniam, to znamená prijať opatrenia „administratívneho plánu“.

- Iný prístup: rebrík premýšľa o špecifickej hodnote svahu. Preto je potrebné určiť, koľko miesta v miestnosti zaberá v rozloženom (alebo stacionárnom) stave.

  • Po úplnej zrozumiteľnosti s veľkosťou horizontálneho priemetu je už celkom ľahké určiť celkovú dĺžku vrásky rebríka. To je druhá kalkulačka.

Tento parameter je potrebný napríklad pri navrhovaní skladacieho alebo výsuvného schodiska do podkrovia - pre ďalší výpočet dĺžky každého úseku, z ktorého bude zostavený celý schodišťový schodík.

Skladacie schody do podkrovia - dobré riešenie pre nedostatok priestoru v miestnosti.

V sortimente špecializovaných predajní nájdete množstvo zaujímavých štruktúr tohto typu. Pre pracovitých a majstrovských majiteľov - existuje možnosť vlastnej výroby takýchto schodov. To všetko s podrobnými podrobnými inštrukciami - v špeciálnom článku nášho portálu. "Skladacie schody v podkroví vlastnými rukami".

Загрузка...