Nadačný dom

Ochranná vrstva betónu pre spevnenie základu

Základ je základom každej budovy, na ktorej závisí pevnosť a trvanlivosť celej konštrukcie. To znamená, že hodnotu tohto „nulového cyklu“ výstavby je ťažké preceňovať: všetko musí byť vykonané na základe výpočtov a prísneho dodržiavania všetkých stanovených pravidiel.

Ochranná vrstva betónu pre spevnenie základu

Snáď najuniverzálnejší, a preto najobľúbenejší medzi súkromnými developermi je pásová základňa. Rozmanitosť platní bola v posledných rokoch používaná pomerne široko. Ekologická kombinácia monolitického betónu a správne namontovanej výstužnej klietky zabezpečuje spoľahlivosť základu pre ďalšiu výstavbu. Avšak výstužné tyče, ktoré zabezpečujú potrebnú priestorovú tuhosť železobetónových konštrukcií, potrebujú istú ochranu. To vytvára dodatočné požiadavky na vytvorenie rámca. Presnejšie povedané, musí byť zachovaná ochranná vrstva betónu na vystuženie v základoch.

Toto nie je vôbec maličkosť, ako si niektorí noví stavitelia myslia. A hrúbka tejto vrstvy tiež podlieha určitým pravidlám, o ktorých sa bude diskutovať v tejto publikácii.

Ak sa pozriete na nákresy alebo fotografie správne namontovaných výstužných klietok budúcich železobetónových konštrukcií pripravených na liatie malty, môžete okamžite vidieť, že sa výstužné tyče nikdy nedotýkajú stien debnenia. Po naplnení betónom a jeho dozrievaní medzi kovovými časťami a okrajom konštrukcie sa teda vždy získa vrstva určitej hrúbky. Je to v technickej dokumentácii av praxi stavby, ktorá sa nazýva "ochranná vrstva".

Vystužovacia klietka kompenzuje nedostatok betónu - nízku pevnosť pri zaťažení ťahom alebo lome. To znamená, že spoľahlivosť konštrukcie rovnako závisí od kvality betónovania a od správnosti jeho vystuženia.

Výztužné tyče samotné, vyrábané v súlade s GOST, majú potrebnú mieru bezpečnosti a sú určené pre dlhodobú prevádzku. Avšak oceľ nie je odolná voči chemickým zlúčeninám a korózia nemôže byť úplne odstránená. No, ak urobíte rám kovu, ktorý nekoroduje, potom sa táto konštrukcia stáva veľmi drahé - nerentabilné.

Pozinkované vystuženie je oveľa drahšie ako obyčajné, ale stále neposkytuje plnú záruku ochrany pred vývojom koróznych procesov

Aby sa čo najviac znížil negatívny vplyv na kov, používa sa antikorózna úprava výstuže - pozinkovaná a oxidovaná. Ani takýto prístup však nie je lacný a neposkytuje absolútne poistenie proti vzniku koróznych procesov. Je to spôsobené tým, že ochranná fólia nemá príliš vysokú pevnosť, pretože jej hrúbka je len niekoľko mikrometrov. Preto neopatrnú prepravu alebo zváranie ľahko porušuje integritu povlaku. Stratená ochrana a na koncoch v miestach rezných tyčí.

Naplnenie debnenia betónom: ostré hrany kameniva - štrku môžu tiež poškodiť tenkú antikoróznu vrstvu výstuže

Ďalším nebezpečenstvom pre ochrannú vrstvu na výstuži sú betónové malty, ktoré sú drveným kameňom alebo štrkom. Pri napĺňaní debnenia hrubou betónovou maltou, ktorá je v ňom nainštalovaná, môžu ostré hrany kameňa ľahko poškodiť galvanickú alebo zinkovú vrstvu.

Je korózia výstužnej klietky nebezpečná? Možno nie sú žiadne osobitné problémy?

Bohužiaľ, nebezpečenstvo je naozaj skvelé. A nie je to tak, že prúty samy strácajú svoje silové vlastnosti - trvá to veľa času, kým sa takáto strata stane viditeľnou (aj keď tento aspekt nemožno prehliadnuť).

Ohniská korózie vo vnútri železobetónovej konštrukcie však nevyhnutne vedú k vzniku vnútorných dutín. Po prvé, zdá sa, že je malý, ale skôr sa rýchlo rozširuje, mení sa na trhliny, ktoré v dôsledku pôsobenia vlhkosti a záporných teplôt vedú k erózii, zničeniu, odlupovaniu betónu. Ale to je už - vážne nešťastie, ktoré si vyžaduje naliehavé opatrenia.

Korózia výstužnej klietky vedie nielen k zníženiu pevnostných charakteristík oceľových tyčí, ale môže sa rýchlo prejaviť eróziou a zničením povrchovej vrstvy celej železobetónovej konštrukcie.

Preto sa výstužná klietka, ktorá je vo vnútri betónového monolitu, musí v čo najväčšej miere oddeliť od prenikania vlhkosti do nej v akejkoľvek forme. Je potrebná bariéra proti agresívnym účinkom rôznych chemických roztokov, ktoré vznikajú v dôsledku technologického znečistenia ovzdušia a pôdy, ktoré sa stalo samozrejmosťou. Mimochodom, významnú úlohu pri neutralizácii procesov chemickej korózie zohráva alkalické prostredie, ktoré je vlastné betónu.

Je v úlohe takej bariéry, aby pôsobila vrstva nazývaná "ochranná vrstva betónu". Ale jeho funkcie nie sú obmedzené na toto. Správne vytvorená vrstva poskytuje stabilnú integrovanú "prácu" oceľovej tyče a betónu.

Ochranná betónová vrstva teda plní tieto funkcie:

 • Poskytuje požadované umiestnenie výstužnej klietky vo vnútri betónového masívu.
 • Prispieva k rovnomernému rozloženiu zaťaženia na výstuž a objem betónu.
 • Chráni kov pred vlhkosťou, chemickými činidlami a inými negatívnymi vonkajšími vplyvmi, ktoré sa vyskytujú počas sezónnych zmien počasia.
 • Vytvára možnosť kvalitného kotvenia (upevnenia) výstuže do betónu na zabezpečenie dokovania výstužných klietok priľahlých železobetónových konštrukcií alebo prechodov na inú úroveň.
 • Výrazne zvyšuje požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií.
 • Slúži ako spoľahlivý podklad pre následnú inštaláciu dodatočnej ochrany (hydroizolácie a tepelnej izolácie) na nadzemných častiach suterénu - suterén.

Hrúbka tejto ochrannej vrstvy sa odoberá "nie z prúdu". Ak je to menšie ako stanovené normy, kov sa začne postupne zhoršovať koróziou. Zároveň, aby vydržali nadmerne veľké (bez narušenia konštrukčných rozmerových parametrov armovacej klietky) - celkové náklady na stavebné materiály sa zvýšia. Preto je potrebné zvoliť jedinú správnu verziu tohto parametra, ktorý, ako je uvedené vyššie, je normalizovaný SNiP.

Hrúbka ochrannej vrstvy závisí od nasledujúcich bodov:

 • Priemer a typ výstuže. Čím väčšia je veľkosť tyče v priereze, tým hrubšia by mala byť ochranná vrstva
 • Pevnosť a povaha mechanického zaťaženia základu.
 • Podmienky prostredia, v ktorých bude konštrukcia prevádzkovaná. Napríklad, ak je základ inštalovaný na mokrej pôde, je potrebná spoľahlivá hydroizolácia konštrukcie. V tomto prípade by mala byť hrúbka ochrannej betónovej vrstvy taká, ako je prípustné. Podrobnejšie informácie o vplyve vonkajších koróznych médií na železobetónovú konštrukciu nájdete v SNiP 2.03.11-85 "Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii" v odsekoch 2.18.- 2.29. a tabuľky č. 9-11.

Postarajte sa o základ - vyžaduje izoláciu a hydroizoláciu!

Bohužiaľ, mnohí neskúsení stavitelia ignorujú otázky dodatočnej ochrany základne domu pred vlhkosťou a negatívnymi teplotami. Pre zaistenie maximálnej trvanlivosti budovy a komfortu bývania je potrebné vykonať súbor prác hydroizolácia v suteréne jedným alebo druhým spôsobom a potom vykonať a Izolácia suterénu, To všetko je v špeciálnych publikáciách nášho portálu.

 • Typ budovy alebo samostatne umiestnený železobetónový výrobok. Rozmery vrstvy pre každý typ sú štandardizované špeciálnymi dokumentmi.
 • Technické prevádzkové podmienky. Vo výstužnej tyči použitej v konštrukciách s veľkým zaťažením je väčší tlak ako v tých, ktoré majú nízke zaťaženie. Preto by mala byť ochrana pre neho úplnejšia.

Usporiadanie výstuže s rôznymi zaťaženiami v typickom rámci pásových základov

 • Funkčné zaťaženie kovových výrobkov. Armatúra v ráme môže byť konštruktívna, distribučná alebo funkčná. Každý typ tyče je namontovaný v ráme podľa odporúčaní uvedených v regulačných dokumentoch o konštrukcii a usporiadaní železobetónových a betónových konštrukcií.

Špecifické hodnoty hrúbky ochrannej vrstvy betónu sú stanovené normatívnymi dokumentmi - SNIP a na nich založenými Kódexom pravidiel. To nevyhnutne zohľadňuje vlastnosti železobetónovej konštrukcie, ktorá bola uvedená vyššie.

Normy sú „rozptýlené“ podľa niekoľkých dokumentov, takže sa budú snažiť urobiť nejakú „sublimáciu“, aby sa obraz čo najviac objasnil.

 • Ak sa odvolávate na ustanovenia SNiP 52-01-2003 "Betónové a železobetónové konštrukcie", odsek 7.3 "Požiadavky na vystuženie", potom vo svojich pododdieloch o ochrannej vrstve sa uvádza, že hrúbka ochrannej vrstvy betónu by nemala byť menšia ako priemer výstužnej tyče, ale a nie menej ako 10 mm.
 • Teraz - Kódex pravidiel 50-101-2004 "Návrh a konštrukcia základov a základov budov a stavieb." Tu sú informácie špecifickejšie:

- Pre pozdĺžne spevnenie základových nosníkov (základov pásov) a prefabrikovaných podláh je potrebné dodržať hrúbku ochrannej vrstvy minimálne 30 mm.

- U monolitických základov sa odporúča vykonať betónovú prípravu základne, hrúbky 100 mm. Je povolené prepĺňanie piesku alebo sutiny s následným plnením spojky. V oboch týchto prípadoch by mala byť hrúbka ochrannej vrstvy pre pozdĺžnu pracovnú výstuž v oblasti podošvy aspoň 35 mm.

- Ak z opodstatnených dôvodov bude monolitický základ vylievaný bez vyššie uvedenej prípravy betónu, iba na vankúši z pieskového drveného kameňa, potom musí byť ochranná vrstva v oblasti podošvy aspoň 70 mm.

 • Ďalším regulačným dokumentom je Kódex pravidiel SP 52-101-2003 „Betónové a železobetónové konštrukcie bez predchádzajúceho zosilnenia“. Poskytuje nám nasledujúce informácie:

- V prípade železobetónových konštrukcií umiestnených v uzavretých priestoroch s normálnou alebo nízkou vlhkosťou je pre pracovnú výstuž dostatočná hrúbka ochrannej vrstvy 20 mm.

- To isté, ale v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu a bez zvláštnych ochranných opatrení v nich sa hrúbka ochrannej vrstvy zvýši na 25 mm.

- V prípade železobetónových konštrukcií umiestnených na voľnom priestranstve, bez dodatočných ochranných opatrení, je potrebná vrstva 30 mm.

- U konštrukcií umiestnených v zemi, vrátane základov pri príprave betónu, je minimálna hrúbka vrstvy nastavená na 40 mm.

Pri použití prefabrikovaných prvkov je možné hrúbku ochrannej vrstvy znížiť o 5 mm.

Pri konštrukčnej výstuži môže byť hrúbka ochrannej vrstvy tiež znížená o 5 mm v porovnaní s normami pre pracovné tyče. Súčasne sa však dodržiava prísne pravidlo, že hrúbka vrstvy nie je menšia ako priemer samotnej výstuže.

 • Ďalším veľmi zaujímavým dokumentom. Ak navštívite fóra profesionálnych staviteľov, môžete vidieť veľa pozitívnych ohlasov na referenčnú knihu "Design železobetónových konštrukcií", ktorú upravil lekár technických vied AB Golyshev. Táto kniha bola vydaná v roku 1985 v vydavateľstve Kyjev "Budivelnik", potom niekoľkokrát dotlačil. A podľa názoru mnohých odborníkov sa dosiaľ pre praktické výpočty nič nenavrhlo. Má zmysel zoznámiť sa s odporúčaniami tejto referenčnej príručky:

- hrúbka ochrannej vrstvy pre prefabrikované základy a nosníky, bez ohľadu na profil - 30 mm.

- Pre monolitické základy, usporiadané na betónovú prípravu, alebo bez nej, ale na skalnatej pôde - 35 mm.

- Monolitické základy bez predchádzajúceho prevedenia prípravy betónu - 70 mm.

- Pre priečne, rozdeľovacie a konštrukčné vystuženie, ak je minimálna veľkosť prierezu (výška alebo šírka) konštrukcie menšia ako 250 mm, hrúbka ochrannej vrstvy musí byť aspoň 10 mm. Pri rozmeroch prierezu väčších ako 250 mm sa tento parameter zvyšuje na 15 mm. Je zrejmé, že v tomto prípade sa na ne vzťahuje jediné pravidlo - hrúbka nemôže byť menšia ako priemer výstužnej tyče.

Ten istý manuál odporúča hrúbku ochrannej vrstvy z koncových strán pozdĺžnych a priečnych výstužných tyčí, prechádzajúcich po celej dĺžke alebo šírke betónovej konštrukcie.

- Pre prefabrikované prvky do dĺžky 9 metrov vrátane - 10 mm.

- Pre monolitické prvky s dĺžkou do 6 metrov, s priemerom výstuže do 40 mm - 15 mm.

- Pre monolitické prvky s dĺžkou viac ako 6 metrov s priemerom výstužných prútov do 40 mm, ako aj pre konštrukcie akejkoľvek dĺžky s priemerom tyčí viac ako 40 mm - 20 mm.

 • Nakoniec stojí za to pozrieť sa na SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzatváracie konštrukcie", v ktorých sú špecifikované možné odchýlky od špecifikovaných parametrov hrúbky ochrannej betónovej vrstvy:

Vlastnosti železobetónovej konštrukciePrípustná odchýlka od odporúčanej hrúbky ochrannej vrstvy
S nastavenou hrúbkou ochrannej vrstvy do 15 mm a lineárnymi rozmermi prierezu konštrukcie:
- do 100 mm+4 mm
- od 101 do 200 mm+5 mm
S nastavenou hrúbkou ochrannej vrstvy od 16 do 20 mm a lineárnymi rozmermi prierezu konštrukcie:
- do 100 mm+ 4 mm; -3 mm
- od 101 do 200 mm+ 8 mm; -3 mm
- od 201 do 300 mm+ 10 mm; -3 mm
- nad 300 mm+ 15 mm; -3 mm
S nastavenou hrúbkou ochrannej vrstvy nad 20 mm a lineárnymi rozmermi prierezu konštrukcie:
- do 100 mm+ 4 mm; -5 mm
- od 101 do 200 mm+ 8 mm; -5 mm
- od 201 do 300 mm+ 10 mm; -5 mm
- nad 300 mm+ 15 mm; -5 mm

Správne použitie odporúčaní zo všetkých vyššie uvedených usmerňovacích dokumentov vám umožní správne naplánovať návrh posilňovacieho rámca pre nadáciu. Na túto tému by nemalo dôjsť k uvoľneniu (okrem tých, ktoré sú uvedené v poslednej tabuľke). Inak nebude zaručená bezpečnosť a trvanlivosť vytvoreného základu.

Úplne negramotné usporiadanie výstužnej klietky - spodná vrstva výstuže neprijíma vôbec žiadnu ochrannú vrstvu, pretože leží na dne výkopu

V tejto publikácii sa nebudeme podrobne zaoberať ďalšími pravidlami pre inštaláciu výstužnej klietky pre nadáciu. Toto je veľmi široká téma a je dobre preskúmaná v iných článkoch nášho portálu.

Kvalita a presnosť inštalácie výstužnej klietky je zárukou spoľahlivosti a trvanlivosti základu

Vytvorenie výstužnej konštrukcie by malo byť založené na výpočtoch vykonaných a vykonaných v prísnom súlade so stanovenými normami. záležitosti výstuž základne pásu Špeciálny podrobný článok nášho portálu je venovaný príkladom výpočtov a základných výkresov najkomplexnejších uzlov. technológie párovanie výstuže pod základom pásu samostatnú publikáciu. No, ak plány - vytvorenie monolitický základ dosky - na tomto účte je veľa užitočných informácií.

Ak sa zoznámite s odporúčanými pokynmi (na ktoré sa odvolávate), je jasné, že veľkosť ochrannej vrstvy je už položená pri výpočtoch konštrukcie a zostavení výkresov budúcej výstužnej konštrukcie. Ale ako ju v praxi pozorovať?

Je zrejmé, že spodná vrstva výstuže by mala byť zvýšená nad dnom výkopu (jamy) do požadovanej výšky. Tí „majstri“, ktorí po montáži debnenia používajú dosky na orezávanie alebo drevo, vykazujú úplnú negramotnosť. Strom je po prvé krátke a po druhé - nebude prekážkou prieniku vlhkosti. A v miestach takýchto podpier pod podošvou sa nevyhnutne objavia centrá korózie oceľovej výstuže.

Prípustné, ale priznajme si to, nie najideálnejšiu možnosť - použiť fragmenty tehál alebo betónu na obloženie. „Tesnosť“ ochrannej vrstvy v miestach podpory bude nedostatočná.

Platným variantom podpier pod spodnou vrstvou výstužného rámu sú fragmenty tehál alebo starého betónu. Ale stále - nie bez nedostatkov.

Najlepšou možnosťou je použitie špeciálnych polymérnych regálov. Vyrábajú sa v rôznych výškach, to znamená, že je tu možnosť vybrať si presne tie, ktoré sú potrebné pre tento dizajn. Ich náklady, najmä v súvislosti s celkovými nákladmi na vytvorenie nadácie - sú pomerne malé. Ale na druhej strane majú dutú štruktúru, ktorá bude pri odlievaní tiež vyplnená betónom a výstuž bude „utesnená“ betónom po celej dĺžke.

Špeciálnym prvkom je plastový „sklenený“ stojan, ktorý poskytuje požadovanú hrúbku ochrannej vrstvy od základne základne. Pravdepodobne najpraktickejšie a najspoľahlivejšie riešenie problému.

Podobne je najlepšie postupovať tak, aby sa vytvorila potrebná vôľa medzi vonkajšími pozdĺžnymi tyčami a stĺpikmi debnenia. При заливке весьма тяжеловесного бетонного раствора каркас может сместиться, и его требуется надежно зафиксировать в определенном положении. Для этого применяются специальные фиксаторы-"звездочки" требуемого радиуса. Устанавливаются они буквально одним движением, и проблема решается сама собой.

Čo môže byť jednoduchšie - inštalácia "hviezdičiek" - upevňovačov a pri odlievaní betónového roztoku nebude narušená potrebná vôľa medzi výstužou a debnením.

Mimochodom, môžete vidieť zaujímavé video, v ktorom majster zdieľa tajomstvo vlastnej výroby betónových fixátorov pre ventily. Veľmi dobrá voľba v prípadoch, keď nie je možnosť kúpiť špeciálne "okuliare" alebo "hviezdy".

Video: Ako môžete nezávisle vytvoriť svorky na nastavenie ochrannej betónovej vrstvy

Bezprostredne pred naliatím betónu, po montáži výstužnej klietky, má zmysel znova starostlivo preskúmať vytvorenú štruktúru. Stáva sa, že priečna konštrukčná tyč s jej zadným koncom sa „nebezpečne približuje“ k stenám debnenia. Je lepšie ju okamžite odstrániť - orezať tak, aby sa nastavila požadovaná vôľa. V opačnom prípade sa v tomto bode môže tvoriť štiepaný betónový povrch, môže sa objaviť povrchová trhlina. A je dobré, ak je všetko obmedzené na toto - horšie, keď sa takéto miesto stane ohniskom rozsiahlej erózie betónu.

*  *  *  *  *  *  *

Aby sa vytvorila rovnomerná ochranná vrstva betónu, je potrebné vytvoriť výstužný rám s prihliadnutím na stanovené normy, to znamená umiestniť výstužné tyče v danej vzdialenosti od dna a od stien debnenia. Pri liatí betónového roztoku je potrebné ho rovnomerne a husto rozložiť v celom objeme debnenia. Tým sa zabezpečí rovnomerné rozloženie zaťaženia a kov výstužnej "kostry" bude riadne chránený pred vonkajšími vplyvmi, a teda pred výskytom koróznych centier. A to je zase sľub celkovej trvanlivosti a spoľahlivosti celého základu ako celku.

Загрузка...